Privacy beleid van Praktijk Voetreflexpraktijk Sandra Smulders

Gevestigd; Zuidzijdseweg 216, 3415 PV in Polsbroekerdam

Ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer> 67237878

Privacy Beleid

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG. Sandra Smulders verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt voor informatieverstrekking.

Toestemming

U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven en tijdens de intake informeer ik u over de AVG.

Via een toestemmingsformulier vraag ik u ook om toestemming.

Sandra Smulders gebruikt u gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend voetreflexologe, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Bewaren

De gegevens voor de factuur (naam, adres, postcode en woonplaats) en cursistendossier worden schriftelijk verwerkt.

Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard en bewaard in een afgesloten kast.

Privacy

Sandra Smulders heeft als enige toegang tot de gegevens en u dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

– Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

– Deze gegevens in het cliëntendossier, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, worden 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats.

– De datum van de behandeling .

- Een korte omschrijving van de behandeling: behandeling alternatieve geneeswijzen.

– De kosten van het consult.

Voor een volledige informatie over de AVG verwijs ik u door naar:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

www.voetreflex-info.nl

0